Language_jezyki

Sensacyjne Lato Filmów

Sensacyjne Lato Filmów jest imprezą cykliczną, istniejącą od 2012 roku. Ideą tej imprezy jest jest prezentacja  ambitnego kina gatunkowego  oraz promocja w lokalnych  mediach Kołobrzegu i województwa zachodniopomorskiego  jako  miejsc atrakcyjnych turystycznie i kulturalnie. Festiwal realizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Kołobrzeg i wzbogaca letni kalendarz kulturalny miasta i regionu o duże wydarzenie filmowe.  Formuła  festiwalu, którego współtwórcą jest Tomasz Raczek, to przegląd polskiego i europejskiego kina o tematyce sensacyjnej, warsztaty filmowe, spotkania autorskie oraz   wydarzenia filmowe i muzyczne.